Maxillary Protraction in Early Childhood: Literature Review and Case Examples


Yaradanakul K., Yılmaz B., Kaymakçıoğlu E., Yıldırım Z. B.

18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.237

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.237
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Literatürde yüz maskesiyle ilgili üst yaş limiti tanımlanmış olsa da alt yaş sınırı hakkında fikir birliği yoktur. Amacımız, yüz maskesinin erken çocukluk döneminde kullanımıyla ilgili literatür bilgisi derlemek ve bu dönemde yüz maskesi ile tedavi edilmiş vakalar sunmaktır. Olgu: Pubmed, Medline, Google Scholar, Cochrane, Scielo veritabanlarından 7 yaş altı yüz maskesi kullanımıyla ilgili Sınıf III maloklüzyon, yüz maskesi tedavisi, erken tedavi anahtar kelimeleri kullanılarak yayınlar araştırılmıştır. Literatürde yüz maskesi tedavisiyle ilgili yapılan çalışmalarda hastaya önerilen tedavi sürelerine yer verilmiştir, ancak kullanım süresinin objektif kaydı yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Yüz maskesi kullanım süresini apareye mikrosensör yerleştirilerek ölçen bir vaka raporunda hastalara günlük 16 saat kullanım önerilmiştir ancak sensör kayıtlarına göre hastalar günlük ortalama 10.8 saat kullanmıştır. Alt çenesinin önde olduğu şikayetiyle kliniğimize başvuran maksiller retrognatiye bağlı iskeletsel Sınıf III maloklüzyona sahip 4 yaş 2 aylık bir hastaya hızlı üst çene genişletmesinin ardından 9-11 saat boyunca günde 350-450 gram kuvvetle yüz maskesi kullanımı önerilmiştir. Benzer şikayetle gelen 5 yaş 10 aylık bir başka hastaya hızlı üst çene genişletmesi yapılmış, yüz maskesini sadece gece kullanması öğütlenmiş ve tek taraflı 400 gram kuvvet verilmiştir. Maksiller protraksiyon ile eşzamanlı alt dişlerin oklüzal yüzeylerine kompozit konularak sürmekte olan birinci daimi molarların uzamasıyla oklüzyon düzleminin rotasyonu hedeflenmiştir. Her iki vakada Sınıf II kanin ilişkisine ulaşılınca retansiyonla devam edilmiştir. Hastalardan tedavi öncesi ve sonrası alınan lateral sefalometrik röntgenlerde ölçümler Nemoceph® NEMOTEC (MadridSpain) ile gerçekleştirilmiştir. Vakalarda maksillanın anteriora hareketi saptanmıştır; SNA değeri ve Co–A mesafesi artmıştır. Mandibula aşağı ve geriye doğru yönlenmiştir. Vakaların aktif tedavi süresi 4 ay sürmüştür. Sonuç: Sınıf III maloklüzyonun 4-7 yaşları arasında meydana geldiği kabul edilen ilk büyüme atağı sırasında tedavisiyle çevre dokuların, mandibulanın daha uygun bir fonksiyonel zarf içinde gelişimini sağlayabileceği düşünülmektedir. Sunulan olgularda kısa sürede, düşük kuvvet uygulanarak anlamlı iyileşmeler elde edilmiştir. Tedavinin kısa olması hasta konforunu ve kooperasyonunu arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: erken tedavi, Sınıf III maloklüzyon, yüz maskesi tedavisi