İntravenöz İmmünoglobulin Tedavisinin Hemogram Parametrelerine Etkısının Deneysel İncelenmesi


GÖNEL A., KOYUNCU İ., GÜLER E. M.

Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Hematoloji Testlerinde Preanalitik Evre Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 March 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes