Geriatrik Olgularla Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri İle Yatış Süreleri Arasında Bir İlişki Var Mıdır


SOYSAL P. , ISIK A. T. , UĞUR A., KAZANCIOĞLU R. , ERGUN F.

10. Ulusal Geriatri ve Geropsikiyatri Kongresi, Türkiye, 7 - 10 November 2012

  • Basıldığı Ülke: Türkiye