Geriatrik Olgularla Vitamin B12 ve Folik Asit Düzeyleri İle Yatış Süreleri Arasında Bir İlişki Var Mıdır


SOYSAL P., ISIK A. T., UĞUR A., KAZANCIOĞLU R., ERGUN F.

10. Ulusal Geriatri ve Geropsikiyatri Kongresi, Turkey, 7 - 10 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes