SAĞLIK HİZMETLERİNDE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK UYGULAMALARI: LİTERATÜR TARAMASI


BOŞAT SÖNMEZ M., ÖNDER E., ARCAGÖK U.

ANADOLU 2.ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, 26 - 28 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes