Kardiyovasküler Risk Faktörlerinden Diyabet hiperlipidemi ve Hipertansiyon Tedavisinde İncelikler


Soysal P.

3. Dokuz Eylül Geriatri Günleri, İzmir, Turkey, 21 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey