COVID-19 Geçiren, CoronaVac ve BNT162b2 Aşı olan Bireylerde Hümoral İmmün Yanıtın Değerlendirilmesi


GAREAYAGHİ N., DİNÇ H. Ö., ÖZBEY D., AKÇİN R., Daşdemir F., AKKUŞ S., ...More

Harran Universitesi Tip Fakultesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.576-580, 2022 (Peer-Reviewed Journal)