The Effect of Glenoid Anterior Depth Angle and Glenoid Version on Recurrent Anterior Glenohumeral Dislocations


Creative Commons License

Taşdemir Z., Semiz İ., Bulut G., Elmalı N.

BALIKESİR MEDICAL JOURNAL, vol.4, no.3, pp.7-12, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: BALIKESİR MEDICAL JOURNAL
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.7-12
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Aim: Anterior dislocations comprise up 85% of Glenohumeral Joint Dislocations (GJD) and early surgery is recommended. The aim of this study was to investigate the effects of Glenoid Anterior Depth Angle (GADA) and Glenoid Version Angle (GVA) on recurrent anterior glenohumeral dislocations (RAGD). At the same time, we also aimed to determine the risk arising from the anatomical form of the glenoid in RAGD and enlight the surgical planning. Materials and Methods: Our study was designed as controlled and double blind. A total 41 anterior dislocations had repeated at least three times in one year and documented with magnetic resonance imaging (MRI). The MR images obtained from 47 control group patients included the study. GVA and GADAwere measured from axial MR images. Results: The distribution of sex between the groups was similar. Mean age of the patients was 40.38±15.96 years of age. The values of GADA and GVA were measured as 26.90± 5.62(11-37.7), and 11.74±4.31(1.8-20.4) respectively. The concordance 0.927 between the groups in terms of the measurements of GADA was statistically significant (p=0.001). The first measurements of GADA of first and second observer were in concordance with each other (0.881). There was a significant difference between the groups in terms of average values of GADA (p=0.00, critical t 1.99). There was also significant difference between the groups in terms of average values of GVA (p=0.00, critical t1.99). Conclusion: The risk of recurrence of Anterior Glenohumeral Joint Dislocation (AGJD) is high in the presence of GVA lower than11.22° and GADA lower than 25.21° in patients with diagnosis of AGJD. Keywords: Control Groups; Glenoid Version; Glenohumeral Joint Dislocations

Amaç: Anterior dislokasyonlar Glenohumeral Eklem Dislokasyonlarının (GED) %85'ini oluşturur ve erken cerrahi önerilir. Bu çalışmanın amacı, Glenoid Anterior Derinlik Açısı (GADA) ve Glenoid Versiyon Açısı'nın (GVA) tekrarlayan anterior glenohumeral çıkıklar (TAGD) üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Aynı zamanda, TAGD'de glenoid anatomik formundan kaynaklanan riski belirlemeyi ve cerrahi planlamayı aydınlatmayı amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız kontrollü ve tek kör olarak tasarlanmıştır. Toplam 41 ön çıkık bir yılda en az üç kez tekrarlanmış ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile belgelenmiştir. 47 kontrol grubu hastadan elde edilen MRG'leri çalışmaya dahil edilmiştir. Eksenel MR görüntülerinden GVA ve GADA ölçüldü. Bulgular: Cinsiyetin gruplar arasında dağılımı benzerdi. Hastaların yaş ortalaması 40,38 ± 15,96 yaş idi. GADA ve GVA değerleri sırasıyla 26.90 ± 5.62 (11-37.7) ve 11.74 ± 4.31 (1.8-20.4) olarak ölçüldü. GADA ölçümleri açısından gruplar arasında 0.927 uyumu istatistiksel olarak anlamlı idi (p = 0.001). Birinci ve ikinci gözlemcinin ilk GADA ölçümleri birbiriyle uyumluydu (0.881). Gruplar arasında ortalama GADA değerleri açısından anlamlı fark vardı (p = 0.00, kritik t 1.99). Gruplar arasında ortalama GVA değerleri açısından anlamlı fark vardı (p = 0.00, kritik t1.99). Sonuç: AGED tanısı olan hastalarda Anterior Glenohumeral Eklem Dislokasyonu (AGED) nüks riski 11,22 ° 'den düşük GRA ve 25,21 °' den düşük GRA varlığında yüksektir. Anahtar Kelimeler: Kontrol Grupları; Glenoid Açı; Glenohumeral Eklem Çıkıkları