Hastane Yöneticilerinin Stratejik Yönetim Araçlarını Bilme ve Kullanım Düzeylerinin Örgütsel Inovasyona Etkisi


Çınar F., Toker K.

Turkish Studies Social Sciences, no.5, ss.2117-2134, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)