Comparison of the therapeutic effects of diclofenac sodium, prednisolone and an alpha blocker for the treatment of renal colic


Gürbüz R.

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.38, no.1, pp.23-28, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: TURKISH JOURNAL OF UROLOGY
  • Page Numbers: pp.23-28
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: No

Abstract

Amaç: Renal kolik tedavisinde diklofenak sodyum, metilprednizolon ve alfa blokör tedavilerinin karşılaştırılmasını sunuyoruz. Gereç ve yöntem: Ekim 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve renal kolik tanısı alan 30 hasta çalışmaya alındı. Hastalar başvuru sırasına göre; diklofenak sodyum ve alfa blokör verilen 10 hasta, diklofenak sodyum ve prednizolon verilen 10 hasta ve sadece diklofenak sodyum verilen 10 hasta olmak üzere üç gruba ayrıldı. Tüm hastaların tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi aynı klinisyen tarafından Sayısal Derecelendirme Skoru (SDS) ve Renal Kolik Semptom Skoru (RKSS) ile yapıldı. Bulgular: Tek başına diklofenak sodyum alan grupta ve diklofenak sodyum ile prednizolon alan grupta tedavi sırasında taş düşüren hasta olmazken, diklofenak sodyum ve alfa blokör tedavisi alan grupta 4 hasta (%40) taş düşürdü. Taş düşürme yönünden diğer gruplar ile kıyaslandığında diklofenak sodyum ve alfa blokör kullanan grup istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.01). Her üç grupta da 5. 10. 15. 20 ve 30. saatte SDSde ayrıca maximum ve minumum RKSSde istatistiksel olarak fark tespit edilmedi (p<0.05). Sonuç: Renal kolik tedavisi sırasında ağrı kontrolü için farklı tedavi ajanları kullanılabilir. Alfa blokör kullanımı taş düşürme açısından pozitif bir katkı sağlamaktadır.