Sagittal First Approach with the Carriere Motion Appliance


Yılmaz B.

18. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği, Antalya, Turkey, 16 - 20 November 2022, pp.77

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.77
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Carriere Motion Apareyi ile Sagital Düzeltim Öncelikli Yaklaşım

İlk ismi “Carriere Distalizer” olan Carriere Motion apareyi Sınıf II maloklüzyonun düzeltimini amaçlayan bir distalizasyon aygıtı olarak Dr. Luis Carriere tarafından ortodonti pratiğine kazandırılmıştır. Yıllar içinde Sınıf II vakalar için üst posterior segmentin distalizasyonu, Sınıf III vakarda ise alt posterior segmentin distalizasyonu için farklı modüller tasarlanmış ve aygıt “Carriere Motion” apareyi adını almıştır. Sunumda, bu aygıtla beraber sagital düzeltimin tedavinin ilk basamaklarına taşımanın avantajlarına, biyomekanik özelliklere, tedavi ile meydana gelen değişikliklere değinilecektir. Aygıtın uygulanışı esnasında dikkat edilmesi gereken noktalar Sınıf II ve Sınıf III vaka örnekleri ile özetlenecektir.

Sagittal First Approach with the Carriere Motion Appliance

Carriere Motion appliance, whose first name was “Carriere Distalizer”, was introduced into the orthodontic practice by Dr. Luis Carriere. Over the years, different modules have been designed for the distalization of the upper posterior segment for Class II cases and for the distalization of the lower posterior segment for Class III cases, and the device has been named the “Carriere Motion” appliance. In the presentation, the advantages of carrying the sagittal correction to the first steps of the treatment course, the biomechanical properties of the appliance, the changes that occur with the treatment will be discussed. Tips and tricks to be considered during the clinical application of the device will be summarized with Class II and Class III case examples.