Sağlıklı kişilerde Nonalkolik Hepatosteatozis sıklığı ve ilişkili faktörler


Çakırca M., Davutoğlu M., Sönmez G., Afacan İ., Kayhan Şen A., Kayataş K.

Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Derg., vol.2, no.3, pp.138-144, 2004 (Peer-Reviewed Journal)