Cerrâhiyye-i İlhâniyye, Şerefeddin Sabuncuoğlu'nun Gözlem ve Deneyimleri, Cerrahi Yöntemler ve Ameliyatlar


YILDIRIM N.

Journal of Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araştırmaları (Festschrift in Honor of the Millet Library’s 100th Year and its Founder Alî Emîrî Efendi), vol.47, pp.297-347, 2017 (Peer-Reviewed Journal)