EFFECT OF DİFFERENT LASERS ON BOND STRENGTH OF MONOLİTHİC ZİRCONİA CERAMİCS


KARA Ö.

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ 24. ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 27 - 30 September 2018