Ortognatik Cerrahi Planlamasında Okluzal Düzlem Değerlendirmesinin Önemi


GÜL AMUK N., KURT G.

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics, vol.3, no.3, pp.93-101, 2017 (Peer-Reviewed Journal)