Diş Hekimliği Eğitiminde Dijital Ölçme ve Değerlendirme


ŞAHİNBAŞ A., Demir E., Eskitaşçıoğlu G.

Türkiye Klinikleri Protetik Diş Tedavisi Özel Dergisi, vol.1, no.1, pp.37-44, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In dental education, traditional evaluation is made through the visual examination and comparison of the students? preparations and restorations by experienced instructors. Despite the instructor's skills and experience, these kind of evaluations may be inconsistent or could cause problems in obtaining accurate results. Students may perceive this inconsistency as a form of subjective, arbitrary, and unjust evaluation, which results in students focusing more on the grades rather than developing the necessary skills. The main purpose of these evaluation methods in dental education is to determine students' mistakes and inadequecies, moreover, the accurate evaluation of the work of students and explaining these evaluations are the most critical and paradoxically weakest points in dental education. Today, with the Computer Aided Impression, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacture (CAI/CAD/CAM) systems which become widespread day by day, and with the prepCheck (Sirona, Germany) and Dental Teacher (KaVo, Germany) softwares, the preparations of the students can be evaluated. Such softwares have been generated in order to analyze and evaluate the students' preparations and restorations objectively. In this study which have emerged in parallel with the devolopment of technology, are discussed alongside the traditional methods and the advantages, disadvantages and their usage are presented to the reader.

Keywords: Education, dental; educational measurement; educational technology; computer-aided design; prosthodontics

Diş hekimliği eğitiminde geleneksel ölçme ve değerlendirme, eğitmenlerin öğrenci preparasyon ve restorasyonlarını görsel inceleme ve karşılaştırma yöntemi ile yapılmaktadır. Bu tür değerlendirmelerde eğitmenin yetenekleri ve deneyimlerine rağmen tutarsızlıklar oluşabilmektedir. Öğrenciler bu durumu subjektif, adaletsiz ve keyfi bir değerlendirme yöntemi olarak algılayabilirler. Bu nedenle bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerinden çok, geçer not almaya odaklanabilmektedirler. Diş hekimliği eğitiminde ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin asıl amacı öğrencinin hata ve eksikliklerinin belirlenebilmesidir. Ancak öğrenci çalışmalarının hatasız bir şekilde değerlendirilmesi, diş hekimliği eğitiminin en kritik ve paradoksal olarak en zayıf noktasıdır. Günümüzde kullanımları yaygınlaşan Bilgisayar Yardımıyla Ölçü, Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Bilgisayar Yardımıyla Üretim (CAI/CAD/CAM) sistemleri aracılığıyla, prepCheck (Sirona, Almanya) ve Dental Teacher (KaVo, Almanya) gibi yazılımlar kullanılarak öğrenci preparasyon ve restorasyonlarının objektif olarak değerlendirilmesi ve analizi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, teknolojinin ilerlemesine paralel olarak ortaya çıkmış olan dijital ölçme ve değerlendirme metotları geleneksel yöntemler ile beraber tartışılarak, bu sistemlerin sağlayabilecekleri avantaj, dezavantaj ve kullanım şekilleri okuyuculara sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, diş hekimliği; eğitimsel ölçüm; eğitim teknolojisi; bilgisayar yardımlı tasarı; prostodonti