Primer Meme Lenfoması; Yineleyen Hastalık,


KADIOGLU H., YUCEL S. B., GÜRAL Z., GÖZÜBÜYÜKOGLU N., AKGÜN Z., YILDIZ Ş., ...More

Türk Onkoloji Dergisi, 27 (2), 88-92, 2012, vol.27, no.2, pp.88-92, 2012 (Peer-Reviewed Journal)