Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

 • 2013 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

 • 2010 - 2013 Öğretim Görevlisi Dr.

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

 • 2002 - 2008 Araştırma Görevlisi

  Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Bilimler

Akademi Dışı Deneyim

 • 2009 - 2010

  Diğer Kamu Kurumu, Iğdır Devlet Hastanesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Ağıziçi ve intrakranial enfeksiyonlar

 • Lisans Akılcı antibiyotik kullanımı

 • Lisans Olgularla Covid-19

 • Lisans Covid-19

 • Lisans Merkezi sinir sitemi enfeksiyonları

 • Lisans Olgularla merkezi sinir sistemi enfeksiyonları

 • Lisans Ekstrapulmoner tüberküloz

 • Lisans İntrakraniyal enfeksiyonlar ve meningokoksemi

 • Lisans Ekstrapulmoner Tüberküloz

 • Lisans Akılcı antibiyotik kullanımı

 • Lisans Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar

 • Ön Lisans Atık yönetimi

 • Lisans Erişkin Bağışıklama ve profilaksi

 • Lisans Zoonozlar 3 (Lyme,Riketsiyöz)

 • Lisans İntrakraniyal enfeksiyonlar

 • Ön Lisans Ameliyathane yapılanması

 • Lisans Febril nötropeni

 • Lisans Meningokoksemi

 • Lisans Diyabetik ayak infeksiyonları