Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2007 Tıpta Yandal Uzmanlık

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2004 Tıpta Uzmanlık

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1993 - 1999 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Tıpta Uzmanlık

  Polikistik over sendromlu adölesanlarda insülin direnci ve serum ghrelin düzeyleri

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinolojisi

 • 2004 Tıpta Uzmanlık

  Çocukluk çağı Hodgkin dışı lenfoma olgularımızın epidemiyolojik özellikleri tedavi sonuçları ve komplikasyonları

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • B2 Orta Üstü Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Probleme Dayalı Öğrenim

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2016Soru Hazırlama Çalıştayı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2014Eğitici Formasyonu Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezöialem Vakıf Üniversitesi

 • 20111. Deney hayvanları kullanım sertifika kursu

  Sağlık ve Tıp , Bezmialem Vakıf Üniversitesi