Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 23. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 XX. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

Ödüller

 • Kasım 2015 Sözel Bildiri Birincilik Ödülü "Turner Sendromlu kızların büyüme eğrileri: FAVOR çalışma grubu"

  59. Milli Pediatri Kongresi

 • Ekim 2015 Poster 2. lik ödülü "Turner Sendromunda Antropometrik bulgular ve karyotip ilişkisi: Ulusal Turner sendromu veritabanı

  Xıx. Pediatrik Endokrinoloji Ve Diyabet Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 386

h-indeksi (WOS): 11