Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2012 Tıpta Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 1999 - 2005 Lisans

  Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Tıpta Uzmanlık

  CD30 eksprese eden kutanöz T hücreli lenfoma olgularında FISH ve immünhistokimyasal yöntemlerle IRF4 geninde yeniden düzenlenme ve protein ekspresyonunun araştırılması

  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü