Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Expertise In Medicine

  İstanbul University-Cerrahpaşa, Turkey

 • 1999 - 2005 Undergraduate

  Trakya University, Faculty Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2012 Expertise In Medicine

  CD30 eksprese eden kutanöz T hücreli lenfoma olgularında FISH ve immünhistokimyasal yöntemlerle IRF4 geninde yeniden düzenlenme ve protein ekspresyonunun araştırılması

  İstanbul University-Cerrahpaşa