Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPONDİLODİSKİT ŞÜPHELİ OLGULARDA BT EŞLİĞİNDE YAPILAN BİYOPSİLERİN TANIYA KATKISI

6th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCHES, Gaziantep, Turkey, 19 June 2021

DIAGNOSTIC PERFORMANCE OF PERCUTANEOUS CT-GUIDED BONE BIOPSY: OUR SINGLE CENTER RESULTS

2021 ONLINE ANNUAL MEETING OF TSIR and EVIS INTERNATİONAL JOINT MEETİNG, Turkey, 28 May 2021

DIFFERENTIATION OF BRAIN METASTASES FROM BRAIN MRI WITH DEEP CNN

30. YIL ULUSLARARASI KATILIMLI TANISAL ve GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ, BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 17 - 21 February 2021

PERCUTANEOUS RADIOFREQUENCY ABLATION OF OSTEOID OSTEOMA: SINGLE CENTER RESULTS

15th ANNUAL MEETING OF TSIR and EVIS 2020 INTERNATIONAL JOINT MEETING, Antalya, Turkey, 06 March 2020

Spondilodiskitiste Girişimsel Radyolojinin Yeri

SPONDİLODİSKİTİSE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, İstanbul, Turkey, 29 June 2019

Meme kanseri beyin metastazlarının moleküler subgruplarının difüzyon tensor görüntüleme ile değerlendirilmesi

Türk Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantısı, Ankara, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.0-100 Creative Commons License Sustainable Development

EVALUATION of CSF FLOW METRICS in PATIENTSwith COMMUNICATING HYDROCEPHALUS andIDIOPATHIC INTRACRANIAL HYPERTENSION

ASNR 55th Annual Meeting and The Foundation of the ASNR Symposium 2017, California, United States Of America, 22 - 27 April 2017

Budd Chiari Sendromu Görüntüleme Bulguları

33.ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 7 - 11 November 2012

Books & Book Chapters

"Hidrosefali ve Diğer Bos Bozuklukları"

in: Radyoloji Başucu Serisi: Nöroradyoloji, Mehmet Ali GEDİK,Fuldem MUTLU, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.131-144, 2020

Karın Ağrısına Radyolojik Yaklaşım Yöntemleri

in: Karın Ağrılarına Multidisipliner Yaklaşım, Özlü Can, Alpay Hasan, Editor, Akademisyen, Ankara, pp.63-79, 2019