Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of cytotoxic, genotoxic, and apoptotic effects of curcumin on glioma cells

Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), cilt.65, sa.3, ss.101-108, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of Brain Impairment Using Diffusion-Weighted and Diffusion Tensor Magnetic Resonance Imaging in Experienced Healthy Divers.

Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, cilt.24, ss.8279-8289, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peri-operative radiotherapy for the prevention of post-operative fibrosis on rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH, cilt.16, sa.4, ss.481-485, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

McFARLANE RAT DORSAL CİLT FLEP MODELİNDE AMNİOMAX’IN NEKROZ ÖNLEYİCİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Kocatepe Tıp Dergisi, cilt.21, sa.21, ss.244-250, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of the platelet volume index as a prognostic factor after aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Journal of Surgery and Medicine, cilt.3, sa.9, ss.685-688, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparasion Between Mitotic Activity, Ki-67 Index and Platelet Volume Index as a Prognostic Marker in Gliablastomas

Journal of Ankara University Faculty of Medicine, cilt.72, sa.2, ss.222-226, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Glioblastoma Stem Cells and Comparison of Isolation Methods.

Journal of clinical medicine research, cilt.11, ss.415-421, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Beyin Tümörü Kök Hücresi

Türk Nöroşirürji Derg., cilt.28, sa.3, ss.360-365, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Spontaneous Thoracic Spinal Epidural Hematoma Causing Hemiplegia and Back Pain

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.15, sa.4, ss.196-198, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Bıçaklanma sonrası motor defisit gelişmeyen dorsal spinal orta hat yaralanması

Journal of Turkish Spinal Surgery, cilt.23, sa.3, ss.221-226, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kafa travması sonrası görülen izole tam tat duyusu kaybı

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.21, ss.64-65, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The image processing ,wavelet and applications in Neurosurgery

10. international conference on image processing ,wavelet and applications, Kocaeli, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Spondilodiskitte Cerrahi Komplikasyonların Yönetimi

Spondilodiskitise Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Haziran 2019

Talamusun Fonksiyonel Nöroanatomisi (Functional Neuroanatomy of the Thalamus)

SEREBRAL FONKSİYONEL ALANLARANÖROANATOMİK BAKIŞSEMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 22 Ocak 2019

Nöroşirurjide malpraktis ve komplikasyon kavramları

Uluslararası Sağlık Hukuku Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Aralık 2018

Evaluating the p-STAT3 and PHH-3 Expressions in WHO Grade I Benign Meningiomas

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 Ağustos 2017, cilt.27, ss.36

BRAIN TUMOR TREATMENT AND NANOTECNOLOGY

9th International Symposium on Image Processing, Wavelet and Applications, Kars, Türkiye, 05 Kasım 2017, ss.54

İNTRADURAL SPİNAL ABSELERİN CERRAHİ SONUÇLARI: ÜÇ OLGULUK SERİ

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart 2017, cilt.27, ss.217

NÖROFİBROMATOZİS TİP-1’Lİ BİR HASTADA EKZOFİTİK DEV HÜCRELİ GLİOBLASTOMA: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart 2017, cilt.27, ss.186-187

SPİNAL EKSTRADURAL ABSELERİN YÖNETİMİ: İKİ MERKEZİN SONUÇLARI

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart 2017, cilt.27, ss.140

TORAKAL İNTRAMEDÜLLER SCHWANNOMA: VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart 2017, cilt.27, ss.198-199

Disk materyallerindeki oksidatif stress disk herniasyonunda önemli bir faktör müdür?

7. Uluslararası katılımlı türk romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 23 Mart 2016, ss.79

The effect of MK levels on HBOT in a rat glioma

’2 th Exelence Midkine Research Conference, İstanbul, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

VENTRİKÜLO-PERİTONEAL ŞANTIN GEÇ KOMPLİKASYONU: DÖRT OLGUDA PERİTONEAL KATETERİN ANAL PROLAPSUSU

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Nisan 2011, cilt.21, ss.174

CHIARI TİP III MALFORMASONU: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 Nisan 2011, cilt.21, ss.188

Kitap & Kitap Bölümleri

Coordinatesof neurosurgery in 3-D dimensional cubic system: Assesment of brain through the principles of geometry

Mathematical modelling of real world problems: interdisciplinary studies in applied mathematics, Enrico Feoli,Abu H Siddiqi,Zafer Aslan,Funda Dökmen, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.199-208, 2019

Brain Tumors and Future Therapeutic Options

Mathematical modelling of real world problems: interdisciplinary studies in applied mathematics, Enrico Feoli,Abu H Siddiqi,Zafer Aslan,Funda Dökmen, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.221-229, 2019

BEYİN TÜMÖRLERİ KÖK HÜCRESİ ve TÜMEROGENEZİSİ

Düşük Dereceli Gliomalar ve Tedavileri, Özyurt Emin Prof Dr, Editör, Nobel Kitabevi, İstanbul, ss.239-253, 2019

Brain Tumors and Future Therapeutic Options

Mathematical modelling of real world problems: interdisciplinary studies in applied mathematics, Enrico Feoli,Abu H Siddiqi, Aslan Zafer , Dökmen Funda, Editör, Nova Science Publishers, Inc., New-York, ss.221-229, 2019

TUBER CINEREUM

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, HUSEYİN BİÇEROĞLU, MURAT HANCI , Editör, Intertıp, İzmir, ss.1-6, 2018

International Congress On Health Law

International Congress On Health Law, Cakır M, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.200-212, 2018

SUBFORNICEAL ORGAN

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi, HUSEYIN BICEROĞLU, MURAT HANCI , Editör, İnter Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, İzmir, ss.1-7, 2018

BEYİN TÜMÖRLERİ KÖK HÜCRESİ ve TÜMEROGENEZİSİ

DÜŞÜK DERECELİ GLİOMALAR ve TEDAVİLERİ, Özyurt M.E , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstnabul, ss.239-253, 2015