Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of cytotoxic, genotoxic, and apoptotic effects of curcumin on glioma cells

Cellular and molecular biology (Noisy-le-Grand, France), cilt.65, ss.101-108, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of Brain Impairment Using Diffusion-Weighted and Diffusion Tensor Magnetic Resonance Imaging in Experienced Healthy Divers.

Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, cilt.24, ss.8279-8289, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peri-operative radiotherapy for the prevention of post-operative fibrosis on rats

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION RESEARCH, cilt.16, ss.481-485, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anevrizmatik subaraknoid kanama sonrası prognostik faktör olarak platelet volüm indeksinin değerlendirilmesi

Journal of Surgery and Medicine , cilt.3, no.14, ss.685-688, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grade IV Glial Tümörlerde, Mitotik Aktivite, Ki-67 ve Platelet Volüm İndeksinin Prognostik Belirteç Olarak Karşılaştırılması

Ankara üniversitesi tıp fakültesi mecmuası , cilt.8, no.72, ss.222-226, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Glioblastoma Stem Cells and Comparison of Isolation Methods.

Journal of clinical medicine research, cilt.11, ss.415-421, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

A Spontaneous Thoracic Spinal Epidural Hematoma Causing Hemiplegia and Back Pain

EURASIAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.15, ss.196-198, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kafa travması sonrası görülen izole tam tat duyusu kaybı

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.21, ss.64-65, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluating the p-STAT3 and PHH-3 Expressions in WHO Grade I Benign Meningiomas

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 August 2017, cilt.27, ss.36

BRAIN TUMOR TREATMENT AND NANOTECNOLOGY

9th International Symposium on Image Processing, Wavelet and Applications, Kars, Türkiye, 05 November 2017, ss.54

TORAKAL İNTRAMEDÜLLER SCHWANNOMA: VAKA SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March 2017, cilt.27, ss.198-199

İNTRADURAL SPİNAL ABSELERİN CERRAHİ SONUÇLARI: ÜÇ OLGULUK SERİ

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March 2017, cilt.27, ss.217

NÖROFİBROMATOZİS TİP-1’Lİ BİR HASTADA EKZOFİTİK DEV HÜCRELİ GLİOBLASTOMA: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March 2017, cilt.27, ss.186-187

SPİNAL EKSTRADURAL ABSELERİN YÖNETİMİ: İKİ MERKEZİN SONUÇLARI

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March 2017, cilt.27, ss.140

Disk materyallerindeki oksidatif stress disk herniasyonunda önemli bir faktör müdür?

7. Uluslararası katılımlı türk romatoloji kongresi, Antalya, Türkiye, 23 March 2016, ss.79

CHIARI TİP III MALFORMASONU: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 April 2011, cilt.21, ss.188

VENTRİKÜLO-PERİTONEAL ŞANTIN GEÇ KOMPLİKASYONU: DÖRT OLGUDA PERİTONEAL KATETERİN ANAL PROLAPSUSU

Türk Nöroşirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 April 2011, cilt.21, ss.174

Kitap & Kitap Bölümleri

Mathematical modelling of real world problems: interdisciplinary studies in applied mathematics

Brain Tumors and Future Therapeutic Options, Enrico Feoli,Abu H Siddiqi,Zafer Aslan,Funda Dökmen, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.221-229, 2019

Mathematical modelling of real world problems: interdisciplinary studies in applied mathematics

Coordinatesof neurosurgery in 3-D dimensional cubic system: Assesment of brain through the principles of geometry, Enrico Feoli,Abu H Siddiqi,Zafer Aslan,Funda Dökmen, Editör, NOVA Science Publishers Inc. , New-York, ss.199-208, 2019

International Congress On Health Law

International Congress On Health Law, Cakır M, Editör, Legal Yayınları, İstanbul, ss.200-212, 2018

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi

TUBER CINEREUM , HUSEYİN BİÇEROĞLU, MURAT HANCI , Editör, Intertıp, İzmir, ss.1-6, 2018

Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi

SUBFORNICEAL ORGAN , HUSEYIN BICEROĞLU, MURAT HANCI , Editör, İnter Pelikan Tıp & Teknik Kitapçılık, İzmir, ss.1-7, 2018

DÜŞÜK DERECELİ GLİOMALAR ve TEDAVİLERİ

BEYİN TÜMÖRLERİ KÖK HÜCRESİ ve TÜMEROGENEZİSİ, Özyurt M.E , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstnabul, ss.239-253, 2015