Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nadir Bir Diyabetik Ketoasidoz Komplikasyonu Olarak Rabdomiyoliz

Cerrahpaşa Pediatri Günleri-Semptomdan Tanıya, Online, Turkey, 15 - 18 April 2021 Sustainable Development

The Knowledge Levels and Attitudes of a University Hospital Doctors about Meningococcal Vaccines

2nd International Congress of Eurasian Social Pediatrics & 6th National Congress of Social Pediatrics, Online, Turkey, 26 - 29 November 2020 Sustainable Development

A RARE CASE REPORT ARTERIAL TORTUOSITY SYNDROME

FIRST CONGRESS OF SOUTHEAST EUROPEANPEDIATRICIANS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 4 - 06 October 2019, pp.29-30

Altı Aylık Çocuk Hastada Asemptomatik Çift Aortik Ark

18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

İnferior Vena Kava Tipi Sinus Venosus ASD›li Yedi Yaşındaki Hastanın TEE Görüntüleri

18. Uluslararası Katılımlı Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2019

Hava yollarında hareketli bir yabancı cisim: olgu sunumu

Çocuk göğüs hastalıkları 2. kongresi, İstanbul, Turkey, 27 September 2017, pp.71

The impact of Juvenile Systemic Lupus Erythematosus onpsycho-social status

Proceedings of the 23 Paediatric RheumatologyEuropean Society Congress: part t, 28 September 2016 - 01 October 2017, vol.15 Creative Commons License identifier

Glutarik Asidüri Tip 2C’de Koenzim Q10 Eksikliği

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Muğla, Turkey, 26 April 2017, pp.1

Ağır MTHFR Eksikliği Tanısında Metiyonin Düşüklüğünün Önemi

XIV. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Muğla, Turkey, 26 April 2017, no.57, pp.48-49

A Case of Disseminated Fascioliasis

1st Congress of The European Young Paediatricians Association, İstanbul, Turkey, 04 December 2015 - 06 December 2016

Non-tuberculous pulmonary cavitary diseases of childhood

Meeting of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Vienna, Austria, 11 - 15 June 2016, vol.71, pp.520-521 identifier

Kawasaki Disease Shock Syndrome Case Report

1st Congress of European Young Paediatrician Association, Turkey, 4 - 06 December 2015

Cutaneous Aspergillosis in a Renal Recipient

The World Society for PediatricInfectious Disease(WSPID), Rio de Janeiro, Brazil, 18 - 21 November 2015

Nadir görülen bir menenjit etkeni: Sphıngomonas paucimobilis

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2015

Çocuklarda periferik lenfadenopati,

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2015

Skabiyezin eşlik ettiği pnömokok menenjit olgusu

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2015

Olgu Sunumu: HAİR-AN sendromu

48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Turkey, 15 May 2012

Çocuk Acil Servisine Başvuran Zehirlenme Olgularının Değerlendirilmesi

9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi 5.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 30 April - 04 May 2012