Education Information

Education Information

 • 2000 - 2005 Expertise In Medicine

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.), Turkey

 • 1990 - 1997 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2004 Expertise In Medicine

  Vezikoüreteral reflü tanısında floroskopik voiding sistoüretrografi ile voiding ürosonografinin karşılaştırılması

  Diğer (Kurumlar,hastaneler Vb.)