Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NASAL SEPTAL DEVİASYONDA GENİŞBANT İMMİTANSMETRİ BULGULARI

9.ulusal otoloji-nörootoloji - 11.koklear implantasyon ve odyoloji kongresi, Antalya, Turkey, 10 March 2022

Total tiroidektomi ve lobektomide komplikasyon oranlarının karşılaştırılması.

14. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Çevrimiçi Kongresi, Turkey, 24 December 2020

Dose-dependent ototoxicity of Aspartame in rats

Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitae Sacrum, 2016 Yıllık Toplantısı, Bordeaux, France, 28 - 31 August 2016

Endonazal Yaklaşımla Auriküler KartilajGreft Kullanılarak Septal PerforasyonOnarımı

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

Kolesteatomlu kronik otit etyopatogenezinde oksdiatif stres ve DNAhasarının rolü

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

Adenoidektomi sonrası nüksü önlemede nazal kortikosteroid Mometazon furoat ın etkinliği

34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

PFAPA sendromlu hastalarda oksidatif denge ve DNA hasarı

34. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

Schwannoma of the cervical Vagus with intrathoracic extension

34. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

İntratimpanik dekzametazon uygulamasının sistemik bir etkisi var mıdır

34. 34.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 5 - 09 November 2014

Spindle cell sarcoma that showshaemangiopericytomatic patern a case report

The 14th congressof the European Academy of Dento-Maxillofacial Radiology, 25 - 28 June 2014

Premenopozal Postmenopozal Nazal Kontraktilite değerlendirilmesi

35.Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013