Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Regulatory T Cells, BK Virus Infection, and Long-Term Outcomes in Kidney Transplant Recipients

ASN Kidney Week 2021, District Of Columbia, United States Of America, 4 - 07 November 2021, vol.32, pp.670

LIMS1 Risk Genotype and Clinicopathological Features of Kidney Transplant Recipients

ASN Kidney Week 2021, District Of Columbia, United States Of America, 4 - 07 November 2021, vol.32, pp.665-666

A Comparison of Plasmapheresis Methods in the Treatment of Late Antibody Mediated Rejection

American Transplant Congress 2021 (Virtual), District Of Columbia, United States Of America, 4 - 09 June 2021

Outcomes of Kidney Transplantation in Patients with Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract

American Transplant Congress 2021 (Virtual), District Of Columbia, United States Of America, 4 - 09 June 2021

Kidney Transplantation in Patients with Hereditary Kidney Diseases

American Transplant Congress 2021 (Virtual), District Of Columbia, United States Of America, 4 - 09 June 2021

LIMS1 Gene Mismatching and Risk of Rejection in Kidney Transplant Recipients

ASN Kidney Week 2020 Reimagined (Virtual), District Of Columbia, United States Of America, 19 - 25 October 2020, vol.31, pp.731

Effects of Arteriovenous Fistulas on Outcomes of Kidney Transplant Recipients

ASN Kidney Week 2020 Reimagined (Virtual), District Of Columbia, United States Of America, 19 - 25 October 2020, vol.31, pp.760-761

Lims1 Gene and Risk of T-Cell Mediated Rejection in Kidney Transplant Recipients

American Transplant Congress 2020, Pennsylvania, United States Of America, 30 May - 03 June 2020, vol.20, pp.994-995

Amiloidoza bağlı guatr saptanan hastaların klinik özellikleri

20. Ulusal Romatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, vol.11, pp.54-55

Dirençli İdiyopatik Membranöz Nefropatide Rituksimab Kullanımı

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.26, pp.7

Böbrek Nakli Alıcılarında Direkt Etkili Antivirallerle HCV Tedavisi

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.26, pp.35

Osteoporoz Ayırıcı Tanısında Alkalen Fosfatazın Önemi

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2017, pp.325

Olgu sunumu İmmünokompetan hastada dissemine tüberküloz lenfadenopatisi

32. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Antalya, Turkey, 25 - 29 November 2015, vol.26, pp.94 Sustainable Development