Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2011 Tıpta Uzmanlık

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi, Türkiye

 • 2000 - 2006 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakultesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2011 Tıpta Uzmanlık

  Lomber Spinal Stenoz Cerrahisinde Klasik Laminektomi ve Transspinöz Split Laminektomi Yöntemlerinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakultesi, Beyin Ve Sinir Cerrahisi

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Spondilodiskitise Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu

  Sağlık ve Tıp , Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakultesi-Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 201933. Türk Nöroşirurji Derneği Bilimsel Kongresi

  Sağlık ve Tıp , Türk Nöroşirurji Derneği

 • 20156th ISMA international symposium of Microsurgical Anatomy Pre- Meeting Cadaver course

  Sağlık ve Tıp , Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakultesi Prof. Rhoton Anatomy Lab

 • 2014Lomber Minimal învaziv Cerrahi Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Nöroşirurji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu