Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2017 16. World Congress of Neurosurgery

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ EĞİTİM GRUBU 2016-2017 İSTANBUL TOPLANTILARI

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Turk Noroşırurjı Derneği 31. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 SELLAR VE PARASELLAR BÖLGE LEZYONLARI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Bezmialem Vakıf Üniversitesi İskemik İnmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Iskemik inmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 6th ISMA international symposium on Microsurgical Anatomy

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 6th ISMA international symposium of Microsurgical Anatomy Pre- Meeting Cadaver course

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 29. bilimsel kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 1st BRAIN AND SPINE TUMOR SYMPOSIUM

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ STEREOTAKTİK, FONKSİYONEL AĞRI VE EPİLEPSİ CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU (SFAECG) “İLKBAHAR SEMPOZYUMU 2. HAREKET BOZUKLUKLARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ KURSU”

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2014 Lomber Minimal învaziv Cerrahi Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Türk Nöroşirurji Derneği, Nöroonkolojik ve Nörovaskiiler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grupları Birleşik Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 SERVİKAL DİSK HERNİLERİ

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2007 Türk Nöroşirurji Demeği Spinal ve Periferik Slnlr Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Gurubu "Omurga ve Omurilik Tümörleri"

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 30

h-indeksi (WOS): 3