Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2019 SPONDILODISKITISE MULTIDISIPLINER YAKLASIM SEMPOZYUMU

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 SPONDILODISKITISE MULTIDISIPLINER YAKLASIM SEMPOZYUMU

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 Serebral Fonksiyonel Alanlara Nöroanatomik Bakış

  Panelist

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 16. World Congress of Neurosurgery

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ EĞİTİM GRUBU 2016-2017 İSTANBUL TOPLANTILARI

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Turk Noroşırurjı Derneği 31. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 SELLAR VE PARASELLAR BÖLGE LEZYONLARI

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Iskemik inmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Bezmialem Vakıf Üniversitesi İskemik İnmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 6th ISMA international symposium of Microsurgical Anatomy Pre- Meeting Cadaver course

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2015 6th ISMA international symposium on Microsurgical Anatomy

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2015 TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 29. bilimsel kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 1st BRAIN AND SPINE TUMOR SYMPOSIUM

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2014 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ STEREOTAKTİK, FONKSİYONEL AĞRI VE EPİLEPSİ CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU (SFAECG) “İLKBAHAR SEMPOZYUMU 2. HAREKET BOZUKLUKLARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ KURSU”

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2014 Lomber Minimal învaziv Cerrahi Kursu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Türk Nöroşirurji Derneği, Nöroonkolojik ve Nörovaskiiler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grupları Birleşik Sempozyumu

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2008 SERVİKAL DİSK HERNİLERİ

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye

 • 2007 Türk Nöroşirurji Demeği Spinal ve Periferik Slnlr Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Gurubu "Omurga ve Omurilik Tümörleri"

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 43

h-indeksi (WOS): 4

Davetli Konuşmalar

 • Haziran 2019 Spondilodiskitise Multidisipliner Yaklasım Sempozyumu / Spondilodiskitlere Klinik Yaklaşımlar

  Konferans

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye

 • Aralık 2018 Bezmialem Enfeksiyon Günleri 2: Olgularla Sağlık Bakımıyla ilişkili Enfeksiyonlar Sempozyumu / Olgular Eşliğinde Cerrahi Alan Enfeksiyonları

  Konferans

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye

 • Ekim 2017 Omurga Metastazlarında Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu

  Konferans

  Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu 2016-2017 İstanbul Toplantıları, Türkiye

 • Ekim 2016 Iskemik inmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu / Serebral Enfarktın Patofizyolojisi

  Konferans

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türkiye