Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2019 SPONDILODISKITISE MULTIDISIPLINER YAKLASIM SEMPOZYUMU

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2019 SPONDILODISKITISE MULTIDISIPLINER YAKLASIM SEMPOZYUMU

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2019 Serebral Fonksiyonel Alanlara Nöroanatomik Bakış

  Panelists

  İstanbul, Turkey

 • 2017 16. World Congress of Neurosurgery

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2017 TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ SPİNAL VE PERİFERİK SİNİR CERRAHİSİ EĞİTİM GRUBU 2016-2017 İSTANBUL TOPLANTILARI

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2017 Turk Noroşırurjı Derneği 31. Bilimsel Kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2016 SELLAR VE PARASELLAR BÖLGE LEZYONLARI

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Bezmialem Vakıf Üniversitesi İskemik İnmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2016 Iskemik inmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu

  Invited Speaker

  İstanbul, Turkey

 • 2015 6th ISMA international symposium of Microsurgical Anatomy Pre- Meeting Cadaver course

  Attendee

  Turkey

 • 2015 6th ISMA international symposium on Microsurgical Anatomy

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2015 TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ 29. bilimsel kongresi

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2014 1st BRAIN AND SPINE TUMOR SYMPOSIUM

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2014 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ STEREOTAKTİK, FONKSİYONEL AĞRI VE EPİLEPSİ CERRAHİSİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU (SFAECG) “İLKBAHAR SEMPOZYUMU 2. HAREKET BOZUKLUKLARI VE CERRAHİ TEDAVİSİ KURSU”

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 2014 Lomber Minimal învaziv Cerrahi Kursu

  Attendee

  Turkey

 • 2013 Türk Nöroşirurji Derneği, Nöroonkolojik ve Nörovaskiiler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grupları Birleşik Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 2008 SERVİKAL DİSK HERNİLERİ

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 2007 Türk Nöroşirurji Demeği Spinal ve Periferik Slnlr Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Gurubu "Omurga ve Omurilik Tümörleri"

  Attendee

  Antalya, Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 49

h-index (WOS): 4

Invited Talks

 • June 2019 Spondilodiskitise Multidisipliner Yaklasım Sempozyumu / Spondilodiskitlere Klinik Yaklaşımlar

  Conference

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Turkey

 • December 2018 Bezmialem Enfeksiyon Günleri 2: Olgularla Sağlık Bakımıyla ilişkili Enfeksiyonlar Sempozyumu / Olgular Eşliğinde Cerrahi Alan Enfeksiyonları

  Conference

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Turkey

 • October 2017 Omurga Metastazlarında Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu

  Conference

  Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim Grubu 2016-2017 İstanbul Toplantıları, Turkey

 • October 2016 Iskemik inmede Multidisipliner Yaklaşımlar Sempozyumu / Serebral Enfarktın Patofizyolojisi

  Conference

  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Turkey