Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2015 - 2019 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Türkiye

 • 2009 - 2012 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2019 Doktora

  Preterm Yenidoğanlarda Mekanik Ventilasyon Sırasında İnspire Edilen Gazın Isı ve Nem Ölçümünün Fizyolojik Parametrelere Etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programı

 • 2012 Yüksek Lisans

  Preterm Yenidoğanda Ağrıyı Değerlendirmede Kullanılan EDIN Ölçeğinin Geçerlik- Güvenirlik Çalışması

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Abd

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2017Eğiticilerin Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2015İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , Bezmialem Vakıf Üniversitesi

 • 2013Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası

  Sağlık ve Tıp , Sağlık Bakanlığı/ Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

 • 2010Anne Sütü İle Beslenmede Danışmanlık Eğitimi Programı’ Sertifika Programı

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi/İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2007Akran Danışmanlığı Sertifika Programı

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2007Akran Eğitimi Projesi: Eğitici Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi