Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2010 - Continues Professor

  Bezmialem Vakıf University, Faculty Of Medicine, Department Of Internal Medicine

Managerial Experience

 • 2015 - Continues Rector

  Bezmialem Vakıf University

 • 2010 - 2015 Vice Dean

  Bezmialem Vakıf University, FACULTY OF MEDICINE

Non Academic Experience

 • 2005 - 2010

  Other Public Institution, T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

 • 2003 - 2005

  Other Public Institution, T.C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Courses

 • Undergraduate Diyabetik Nefropati (GEP/ÖnT) + Olgu sunumu Sustainable Development

 • Undergraduate Renal Replasman Tedavisi + Olgu sunumu (GEP/2)

 • Undergraduate Halsizlik, yorgunluk Kronik Böbrek Hastalığı (T-A-K-İ) + Olgu sunumu

 • Undergraduate Kramp ,nöbet geçirme Sıvı-Elektrolit Denge Bozuklukları + Olgu sunumu (T-A-K)

 • Undergraduate Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu + Olgu sunumu (GEP/ÖnT)

 • Undergraduate Diyabetik Nefropati TT Sustainable Development

 • Undergraduate Kanıta dayalı tıp uygulamalarının anlamı, tanıtımı, tarihçesi

 • Undergraduate Nefrotik /Nefritik Sendrom

 • Undergraduate Anüri –oliguri Sıvı ve elektrolit denge bozuklukları T‐A‐K

 • Undergraduate Kronik böbrek hastalığı T‐A‐K‐İ

 • Undergraduate İÇ HASTALILARI ANABİLİMDALI DERS

 • Undergraduate DİYABETİK NEFROPATİ Sustainable Development

 • Undergraduate SİSTEM, METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEMİ HASTALIKLARI

 • Undergraduate ÜROGENİTAL SİSTEM SİSTEMİ HASTALIKLARI

 • Undergraduate Uygunsuz ADH salımı

 • Undergraduate Kronik Böbrek Yetmezliği

 • Undergraduate Nefrotik/Nefritik Sendrom

 • Undergraduate Kronik Glomerulonefrit

 • Undergraduate Sıvı ve Elektrolit denge bozuklukları

 • Undergraduate Renal Replasman Tedavisi

 • Undergraduate Kronik Glomerulonefrit

 • Undergraduate Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu

 • Undergraduate Sıvı Elektrolit denge bozuklukları

 • Undergraduate Sıvı Elektrolit Denge Bozuklukları

 • Undergraduate Polikistik Böbrek Hastalığı ve Diğer Kistik Hastalıklar

 • Undergraduate Böbrek Tranplantasyonu

 • Undergraduate

 • Undergraduate Renal Vasküler Hastalıklar

 • Undergraduate Sistemik Hastalıklarda Böbrek Tutulumu

 • Undergraduate Periton Diyalizi

Representation and Promotion Activities

 • NAFSA EXPO

  Institutional Representation, NAFSA 2023, United States Of America, Washington, 2023 - 2023