İşitme cihazı kullanan hastalar ve sağlıklı bireylerin anksiyete ve depresyon sıklığının karşılaştırılması


Creative Commons License

Şentürk E., Çelik İ., Çalım Ö. F., Yılmaz S., Özturan O.

15.Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 3. Baş, Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Edinsel işitme kaybı, ciddi bir yeti yitimine sebep olması nedeniyle fiziksel hastalıklar arasında önemli bir yere sahiptir. İyi bir yaşam sürdürmede işitme kaybından öncelikle iletişim kurabilme becerisi etkilenir. Özellikle sonradan edinilmiş işitme kaybı olanlarda depresyon ve paranoid tabloların da ortaya çıktığı bildirilmiştir. Anksiyete ve depresyonun birlikte görülme oranı %9-40’tır. İki bozukluğun bir arada bulunması, hastalarda ortaya çıkabilecek güçlükleri daha da artırabilmektedir. Bununla birlikte, genel olarak sağlık hizmetleri profesyonelleri ve özellikle işitme merkezlerinde çalışanlar, tedavi ve müdahalede bulundukları hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri hakkındaki bilgileri de göz önünde bulundurarak, bakım kalitesini ve bu hastaların yaşam kalitesini arttırabilir. Bu durum hastaların sağlığı ve rehabilitasyon sonuçları açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı işitme kaybı nedeniyle cihaz kullanmak zorunda kalan bireylerin anksiyete ve depresyonlarının değerlendirilmesidir.

Gereç-Yöntem: Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi KBB bölümü’ne başvuran bilateral en az 30 dB ya da daha fazla işitme kaybı olan ve işitme cihazı kullanması gereken 25 kişilik hasta grubu ve 25 kişilik sağlıklı gönüllü kontrol grubu çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılanlara cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, işitme kaybının doğuştan/sonradan gelişmesi, daha önceden işitme cihazı kullanıp kullanmadığı, ek engelinin bulunması, konuşmasını ve işitmesini ne kadar yeterli olduğuyla alakalı 11 sorudan oluşan anket ve Beck Depresyon ve Anksiyete Ölçekleri uygulandı. 

Bulgular: Gruplar arasında toplam Beck Anksiyete Ölçek skorları farkına bakılmış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0.008) Gruplar arasında toplam Beck Depresyon Ölçek skorları farkına bakılmış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. (p=0.002) Hastaların kaç yıldır işitme kaybı olduğuyla kendi işitme durumlarını yeterli bulma durumu arasında negatif yönlü orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (r=-0,471) (p=0.017)

Sonuç: Bulgular işitme engeli bulunup işitme cihazı kullanan bireylerin depresyon, anksiyete skorlarına vurgu yapmaktadır. İşitme engeli bulunan hastaların psikolojik ve psikiyatrik açıdan tedavi ve rehabilitasyon koşullarının geliştirilmesi önerilmektedir.