Hemşirelerin Hasta Bağımlılık Özelliklerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi (1. Aşama)


ATEŞ N. , Pirecioğlu M., Güçlüel Y., Budak B., Güngörmüş E., YILDIRIM A.

II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelikte Yönetim Kongresi, 08 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text