Laser assisted eustachian tuboplasty: a case report Lazer yardimli östaki tuboplastisi: olgu sunumu.


Erdem T., Ozturan O., Miman M. C., Uǧraş M.

Kulak burun boǧaz ihtisas dergisi : KBB = Journal of ear, nose, and throat, vol.15, pp.30-35, 2005 (Scopus) identifier identifier