Endonazal Yaklaşımla Auriküler KartilajGreft Kullanılarak Septal PerforasyonOnarımı


DOĞAN R., TUĞRUL S., HASSOUNA H., ŞENTÜRK E., ÇALIM Ö. F., ÖZTURAN O.

12. TÜRK RİNOLOJİ KONGRESİ ve 4. ULUSAL OTOLOJİ NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Bezmialem Vakıf University Affiliated: Yes