Süperior kapsül rekonstrüksiyonunda hücresiz insan dermal grefti ve tensor fasya lata otogreftinin karşılaştırılması: Tavşan modelinde histolojik ve biyomekanik çalışma


YILDIZ F. , BİLSEL İ. K. , PULATKAN M. A. , KAPICIOĞLU M. , UZER G. , ÇETİNDAMAR T., ...More

10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 24 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey