COVID19'a dönük aşı etkinliği: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarında İnaktif SARSCoV2 Aşı uygulaması Sonrası Kantitatif IgG Antikor Yanıtları


Dinç H. Ö., Kocazeybek B. S., Ergin S., Saltoğlu N., Can G., Balkan İ. İ., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2021
  • End Date: June 2022

Project Abstract

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından SARS-CoV-2 aşı programında öncelikli grup olarak atanan, hastalığı daha önce geçirmiş ve geçirmemiş olan sağlık çalışanlarına inaktive SARS-CoV-2 CoronaVac (Sinovac Life Sciences, Beijing, China) aşı uygulaması sonrasında alınan serum örneklerinde SARS-CoV-2 IgG antikor düzeyleri saptanacak olup, oluşan antikorların zamana bağlı değişimi değerlendirilecektir. Çalışmamızda T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19 aşı uygulamasında öncelikli grupta yer alan ve aşı uygulamasına katılan sağlık çalışanlarından, gönüllü olmaları halinde ilk dozdan 14 gün sonra ve son dozdan 28 gün sonra serum örneği alınacaktır. Çalışmaya katılan gönüllülerden alınan serum örnekleri; İÜ-C, CTF, Tıbbi Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarı, Seroloji Birimi’ nde, EIA/ELISA prensipli açık tam otomatize sistemlere uygun ticari kit ile çalışılarak SARS-CoV2 IgG antikor yanıtlarını semikantitatif olarak saptanacaktır. Çalışmaya katılan gönüllülerin ilk ve ikinci doz uygulama sonrası alınan serum örneklerindeki IgG antikor yanıtı kaydedilerek, elde edilen veriler İÜ-C lisanslı SPSS 21.0 programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilecektir.