Antimikrobiyal Aktivite Potansiyeli Olan Fenotiyazin Türevi Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması


Dişli A.(Executive), Özkan H., Yüksel Mayda P., Dinç H. Ö., Akdemir A., Akdoğan N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: February 2023

Project Abstract

Proje Özeti: Antibakteriyal, antimikobakteriyel ve antikanser aktivitelere sahip olduğu bilinen Fenotiyazin ve tetrazol halkaları heterosiklik bileşikler sınıfının önemli üyelerinden olup farmakolojik özellikleriyle dikkat çeken birimler haline gelmişlerdir. Bu halkalar tıbbi ve farmasötik uygulamalarda çok önemli bir rol oynamaktadır. Literatür çalışmaları sonucunda bu yapıların özellikle antimikobakteriyel etkinliğinden dolayı tüberküloz tedavisinde kullanılan ilaç etken maddelerin yapısında bulunması bu çalışma açısından ayrıca dikkate değerdir.

Bu çalışmada moleküler modelleme yöntemleriyle antimikrobiyal etki gösterebileceği öngörülen bileşikler sentezlenecektir ve antimikobakteriyel etkileri incelenecektir. İlk olarak 4-sübstitüe benzaldehit türevi bileşikler, 4-sübstitüe fenil-1H-tetrazol türevlerine dönüştürülecek. Daha sonra bu tetrazol türevlerine farklı zincir uzunluğunda alkil dihalojenürler bağlanacaktır. Son aşamada ise bu bileşiklere fenotiyazin halkası takılacaktır. Sentezlenmesi planlanan yeni tetrazol halkası içeren fenatiyozin türevlerinin yapıları spektroskopik yöntemler ile (FT-IR/ATR, 1H-NMR, 13C APT-NMR ve LC-MS) aydınlatılacaktır. Sentezlenen bileşiklerin daha sonra  resazurin mikrotitre (REMA) plak yöntemi kullanılarak in vitro antibakteriyel ve antimikobakteriyel aktivite tayinleri yapılacaktır.