COVID19 Olgularında HLA Polimorfizmi ile SARSCoV2ye Spesifik IgG Antikorun İlişkisi: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Verileri


Yılmaz E.(Executive), Kocazeybek B. S., Sarıbaş A. S., Karaali R., Aygün G., Kuşkucu M. A., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2021
  • End Date: July 2022

Project Abstract

COVID-19 hastalığında, T hücrelerinin yabancı antijenleri tanımasını sağlayan insan lökosit antijenlerinin (HLA) polimorfizmlerinin belirlenmesi, hastalığın klinik seyri ve özellikle konakta gelişen antikor yanıtı düzeyiyle ile ilişkili olabileceğini ve olguların gerek prognozlarını gerekse tedavilerine yönelik katkısının olabileceğini düşünmekteyiz. Bu yönleriyle çalışmamız uluslararası düzeyde ilk olup literatüre önemli bir katkı sunacağı kanaatindeyiz. Bu nedenlerle, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran COVID-19 pozitif olgularda HLA polimorfizminin araştırılmasını ve HLA polimorfizm verilerinin SARS-CoV-2’ye spesifik IgG antikor yanıtı ile ilişkisinin incelenmesini amaçlamaktayız.