Metalobetalaktamaz hedefli hidrazinkarbotiyoamid ve türev bileşiklerinin sentezi ile yapı tayini ve antibakteriyel aktivitelerinin incelenmesi


Dinç H. Ö. (Executive), Güzeldemirci N., Coşar E. D.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: March 2022
  • End Date: March 2023