Curcumin yüklü PLGA-DSPE hibrit nano-partiküllerinin 5-FU ile kombine tedavisinin in vitro ve in vivo kolon kanseri modelindeki terapötik ve sinerjistik etkinliğinin incelenmesi


Bahadori F. (Executive) , Babalı Balıbey F. , Koçyiğit A. , Tekin A., Kanımdan E. , Canbaz F. H.

Project Supported by Other Private Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: February 2021
  • End Date: February 2022