“Cupressus macrocarpa Hartw.(Limoni servi), Cupressus sempervirens L. (Akdeniz servisi), Cupressus arizonica Greene (Arizona servisi) bitkilerinden elde edilen ekstrelerin ve uçucu yağların antibakteriyel ve antifungal etkinliğinin incelenmesi


Erdoğan Ö. (Executive), Yüksel Mayda P., Çalışkan R., Büyükkılıç Altınbaşak B., Dinç H. Ö.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: December 2021

Project Abstract

Ülkemizde de sıkça görülen, genelde süs bitkisi olarak kullanılan, fakat alternatif tıpta anti-bakteriyel, anti-inflamatuar, anti-oksidan özelliklerinden faydalanılan ve hakkında mikrobiyolojik açıdan az sayıda çalışma yapılmış Limoni Servi ( Cupressus macrocarpa Hartw.) Akdeniz servisi ( Cupressus sempervirens L.) ve Mavi Arizona Servisi (Cupressus arizonica Greene) bitkilerinden elde edilen uçucu yağların ve ekstrelerin antibakteriyel ve antifungal aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada Enterococcus faecalis, Escherichia coliStaphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Lactobacillus casei, Streptococcus mutans, Moraxella catarrhalis, Candida albicans standart kökenleri kullanılarak disk difüzyon yöntemiyle antibiyotik duyarlılık testi uygulanacaktır. Uçucu yağların ve ekstrelerin kimyasal bileşimleri kromatografik yöntemlerle analiz edilip elde edilen veriler değerlendirilecektir.