COVID19a dönük İnaktif Aşı Uygulaması Sonrası Aşı Etkililiği: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarında SARSCoV2 IgG Antikor Kinetikleri


Dinç H. Ö., Saltoğlu N.(Executive), Can G., Balkan İ. İ., Budak B., Karaali R., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2021
  • End Date: August 2022

Project Abstract

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından 03.02.2021 tarihi ve 23461 sayılı onayı alan “Sağlık Çalışanlarında İnaktive SARS-CoV-2 Aşı Uygulaması Sonrasında IgG Antikor Yanıtlarının Değerlendirilmesi” başlıklı çalışmamıza gönüllü olan sağlık çalışanlarının aşı sonrası oluşan antikor yanıtlarının uzun vadedeki kalıcılığı ve koruyuculuğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda daha önce birinci ve ikinci doz CoronaVac (Sinovac Life Sciences, Pekin, Çin) aşısı olan ve sonrasında kan örnekleri alınan gönüllüler çalışamaya dahil edilecek olup, aynı kişilerden ikinci dozdan üç ve altı ay sonra yeni kan örneği alınarak antikor titrelerinin zamana bağlı değişimi takip edilecektir.