Liner kullanılarak restore edilen farklı tip bulkfill kompozit rezin restorasyonların internal adap tasyonun Micro-CT görüntüleme ve geleneksel boya penetrasyonu yöntemleri ile incelenmesi


Dalkılıç E. , Oğlakçı B. (Executive) , Kazak M., Dönmez N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: January 2019
  • End Date: August 2019