Ficus carica Bitkisinin Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik, Genotoksik, Apoptotik Etkilerinin araştırılması


Dündar T., Koçyiğit A. (Executive) , Babalı Balıbey F. , Özman Z.

Project Supported by Other Private Institutions, 2021 - 2022

  • Project Type: Project Supported by Other Private Institutions
  • Begin Date: January 2021
  • End Date: January 2022