Sıçan testisinde cisplatin kemoterapisi nedeniyle oluşan hasarda amnion sıvısının (Amniomaks=AMX) etkisinin araştırılması


Aydoğdu İ. (Executive) , Özer Ö. F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2019

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2019
  • End Date: November 2019

Project Abstract

Kanser tedavisinde çeşitli kemoterapötik ajanlar kullanılmaktadır. Cisplatin bu kemoterapötik ajanlardan biri olup, alkilleyici ajanlar grubundadır. Özellikle testis ve mesane kanserlerinde cisplatin temelli kemoterapötikler kullanılmaktadır. Cisplatinin gonadotoksik etkileri birçok çalışmayla gösterilmiştir. Amnion sıvısının, çeşitli çalışmalarda antioksidan etkisi gösterilmiştir. Bu etkinin, sisplatine bağlı ortaya çıkan oksidatif stres mekanizmaları için de koruyucu olabileceği düşünülerek bu çalışma tasarlanmıştır. Amniomaks’ın (amnion sıvısı, AMX) cisplatine bağlı testis hasarında yapılan bir çalışma literatürde saptanmamıştır.

Cisplatin kemoterapisine bağlı oluşan testiküler hasara karşı AMX’ın etkinliğini değerlendirmek için erkek sıçanlarda cisplatin (intraperitoneal=IP) ile oluşturulan deneysel gonadotoksisite modelinde, AMX’in testis dokusu üzerinde koruyucu etkisinin olup olmadığını incelemektir.