Farklı etyolojideki karaciğer hastalıklarında glutamat dehidrogenaz, malat dehidrogenaz ve izositrat dehidrogenaz’xxın immunhistokimyasal özellikleri ve enzim aktivitelerinin araştırılması


Gücin Z. , Biberci Keskin E. , Çoban G. (Executive) , Sümbül B. , Özer Ö. F. , Selek Ş. , et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2019
  • End Date: December 2020