Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Temperament and character differences of patients with polycystic ovary syndrome

JOURNAL OF GYNECOLOGY OBSTETRICS AND HUMAN REPRODUCTION, cilt.48, ss.255-259, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Protection with thymoquinone against formaldehyde-induced neurotoxicity in the rats.

Bratislavske lekarske listy, cilt.119, ss.726-730, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Childhood traumas in patients with bipolar disorder: association with alexithymia and dissociative experiences

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.17, ss.188-195, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Esansiyel Tremor Hastalarında Yüz Duygu Tanıma

Ege Klinikleri Tıp Dergisi, cilt.56, ss.114-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Essential Tremor and Alexithymia

TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY, cilt.24, ss.248-251, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Alkol Kullanım Bozukluklarına Yaklaşım

Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.9, ss.198-203, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şizofreni Aile Hekimliği İçin Bir Gözden Geçirme

Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, cilt.9, ss.164-168, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar