Araştırma Alanları

  • Temel Tıp Bilimleri

  • Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

  • Yaşam Bilimleri

  • Biyoinformatik

  • İstatistik

  • İstatistik Analiz ve Uygulamaları